# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (svi)


Atomski Rat(2014) Sumrak Slobode
01. Depresija
02. Indoktrinacija
03. Ka slobodi
04. Košmar
05. Rat
06. Poslednji dan
07. Tama01. Depresija

Lancima okovan
Vrištim iz groba
Nema nikoga
Smrt mi se udvara

/Depresija/02. Indoktrinacija

Medija hirurgija
Simbioza u mesu
Embriona novog fašizma

Indoktrinacija

Lutka teatar
Trans ekrana
Kontrola, Drenaža03. Ka slobodi

Ti ja u gradu očaja
Šetamo pod svetlima neona
U distopiji od betona i čelika

Tražimo put
ka /novoj/ slobodi04. Košmar

Raspuklo nebo
Crno sunce
Prljave ulice
Staklene oči
žive ljudske potrebe

/Košmar/05. Rat

Crni oblak
Prekrio je nebo
Žedna zemlja napila se krvi

Gladna smrt
Ruke svoje pruža
U vrtlogu mržnje umire nada06. Poslednji dan

Slike pustoši
Mirisi truleži
Ugašeni plačevi

Nokturno
Poslednjeg dana07. Tama

Izgubljene duše
U praznu raku gledaju
U senci prošlih ratova
One lutaju tamom