# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (svi)


Partibrejkers



(2002) Gramzivost i pohlepa
01. Pogledaj
02. Žurim
03. Razmetljivko
04. Noćas u gradu
05. Da li se još volimo
06. Svaki dan
07. Želim da svane
08. Gramzivost i pohlepa
09. Puno lepih reči
10. Hej ljudi
11. Bez ljubavi



01. Pogledaj

Pogledaj ...
šta ostavljaš iza sebe.

Pogledaj ...
ko dolazi posle tebe.

Potrošili smo,
sve što smo stigli,
Potrošili smo,
sve što smo mogli.

I sad ćutimo,
I sad ne znamo šta,
I sad ćutimo,
I sad ne znamo kud.

Potrošili smo,
sve što smo mogli,
Potrošili smo,
sve što smo stigli.

S kim ćeš podeliti vreme?
S kim ćeš iznenaditi sebe?



02. Žurim

Žurim, ne znam gde,
Žurim, da je nađem,
Žurim, ne znam gde,
Žurim, da je nađem ... još jednom.

Još jednom, još jednom,
Još jednom, još jednom.

Bio sam lud, odbio sam ljubav,
mislio sam da mogu sve sam.

I od tad sna nemam ja,
od tad sna nemam ja.

Gde je ona, gde je ona,
Gde je ona ... koju volim ja.

Žurim, da je nađem,
Dok ne iscuri ...

Još jednom, još jednom,
Još jednom, još jednom.

Bez nje sna nemam ja,
Bez nje sna nemam ja.

Samo da je nađem, samo da je nađem,
Samo da je nađem, samo da je nađem ...



03. Razmetljivko

Popodne, bilo kog dana, bilo gde,
ćutim, sedim, premotavam film,
moj život i šta ću sa njim,
sumiram i zumiram, sumiram i zumiram.

Razmetiljio si se razmetljivko,
to je sve što mogu da ti kažem,
razmetiljio si se razmetljivko,
to je sve što mogu da ti kažem.

I napravim se da je sve u redu

Sad, kad se ruši i puši,
Sad, kad se čovek lomi,
Jeziva java pod nogama gori.

Da li si hteo ovako da živiš,
kao što živis sad,
Da li si hteo ovako da živiš,
kada si bio mlad.

Sad, kad se ruši i puši,
Sad, kad se čovek lomi,
Jeziva java pod nogama gori.

I tako prođe još jedan dan ...



04. Noćas u gradu

Noćas u gradu,
Neko postaje sed
Noćas u gradu,
Zavodi se red.

Diktatura proleterijata
Diktatura proleterijata

Zavodi se red ...
Zavodi se red ...

Upozorenja sa svih strana,
Na ponašanje, ovih dana.

Zavodi se red ...
Zavodi se red ...

Gde si sad?
Dok gledamo u mrak
Gde si sad?
Dok gledamo u mrak

Noćas u gradu ...

I uvek je bilo
Jači slabijeg tlači
I uvek je bilo
Bori se ili plači.

Probija se led ...
Probija se led ...

Gde si sad?
Dok gledamo u mrak
Gde si sad?
Dok gledamo u mrak

Noćas u gradu ...

Ko to donosi mrak?
Ko to uliva strah?
Ko to trese moj san?
Ko to nudi nervozan dan?

Ovde je mrak, ovde je muk,
Brat na brata, gleda kao vuk.

Noćas u gradu ...



05. Da li se još volimo

Da li se još volimo?
Ili se bojimo?
Da li se još volimo?
Ili se bojimo?

Neuspeha svog

Ljubav nije navika,
Srca da zavara.
Ljubav nije navika,
Srca da zavara.

Ne mislim na tebe,
Ne mislim na sebe,
Mislim na nas.

Želim da se probudim,
Želim da te zagrlim,
Za ruku da te uhvatim,
Sa tobom da nestanem.

Ljubav nije navika ...
Ljubav nije navika ...



06. Svaki dan

Svaki dan
Staje u jedan
Svaki dan
Staje u jedan

Prolazi nam život,
Prolazi ispred nas.
Prolazi nam život,
Prolazi ispred nas.

Postoji nešto,
Postoji nešto još.
Postoji nešto još
Što treba doživeti.

Gde je sreća?
Gde je zadovoljstvo?
Osećam se kao nikad,
Dok me raznosi mnoštvo.

Postoji nešto,
Postoji nešto još.
Postoji nešto još,
Što treba doživeti.

Osećaj sreće što si živ
Osećaj sreće što si živ



07. Želim da svane

Pust grad. Gde sad?
Gde sam? Gledam ...

Ovde sam već bio
Ovo sam već snio
Moje srce je hladno
Moje srce je gladno.

Pojavi se,
Da ne budem sam.
Pojavi se,
Da ne budem sam.

Pust grad. Ponestaje dah.
Zalutao sam, ruku mi daj.

Izvedi me, izvedi me odavde ...

Pojavi se,
Da ne budem sam.
Pojavi se
Da ne budem sam.

Želim da svane,
Želim da svane,
Želim da svane ...



08. Gramzivost i pohlepa

Gramzivost i pohlepa?
Hvala lepa, hvala lepa.

Puno želja, puno mrtvog tela,
Malo para, puno lešinara.

Plaća onaj koji ima,
licemerje lepi se po svima.

Ako imaš, ti daj
Ako nemaš, ti ne otimaj.

Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa
Gramzivost i pohlepa

Lova, lova, lova je sve
Lova sve okreće.

Mnogi bi prodali ćaleta i kevu za cipelu levu,
a za desnu prodali bi sestru.

Ako imaš, ti daj
Ako nemaš, ti ne otimaj.

Gramzivost i pohlepa,
Svuda oko nas



09. Puno lepih reči

Ko sam ja? Ko si ti?
Ko smo svi? Reci mi, šta vidiš?

Sam sa tobom, sam sa sobom,
Čekam neki drugi svet.

Puno lepih reči
Puno lepih reči
Puno lepih reči
Samo za nas.

Stojim, gledam, držim se da ne padnem,
neću da te izgubim, neću da se izgubim.

Puno lepih reči ...

U međuvremenu, ostaje da preživimo sve

Puno lepih reči ...



10. Hej ljudi

Ceo život želiš nešto drugo
Ceo život želiš nešto drugo
A onda se pitaš šta je to
A onda se pitaš šta je to

I što više znam, manje znam,
i što više znam, manje znam,
I ostaje samo da osećam,
I ostaje samo da osećam.

Svuda po telu, svuda po telu

Svi se sada ovde prave ludi
Hej ljudi, hej ljudi

Šta se događa u svima i oko nas?
Ko će da kaže?

Svima, svima, svima ...



11. Bez ljubavi

Možeš da misliš,
da od tebe zavisi sve.
Možeš da misliš,
da bez tebe ništa ne može.

Dok ne vidiš prvi put
kako se lako nestaje
i shvatiš tad
kako si mali na svetu sam

Bez ljubavi ...
Ništa ne možeš dobiti.
Bez ljubavi ...
Tako smo tužni ja i ti.

I u ponoć,
Čuješ negde neki glas.
I u ponoć,
Neko negde traži spas.

Da li znaš
Da neko oseća isto što i ti,
Da li ćeš to
U sebi prepoznati

Bez ljubavi ...
Ništa ne možeš dobiti
Bez ljubavi ...
Tako smo tužni ja i ti

Ceo život jedno, a ispadne drugo,
Istina je ... treba živeti za drugog.

Bez ljubavi ...
Ništa ne možeš dobiti
Bez ljubavi ...
Tako smo tužni ja i ti

Ništa bez ljubavi
Ništa ne možeš dobiti